Wat waren toch die vreemde apparaatjes?

Mittwoch 12 Juni 2019
Tijdens ons toernooi is het de nodige spelers wel opgevallen. Tegen een wand in de sporthal stond een tafel opgesteld met daarop een aantal apparaatjes. Op een op de tafel geplakt A4-tje stond in grote letters de mededeling ′A.u.b. niet aanraken!′Het stond er in drie talen:

- Dit apparaat meet de luchtkwaliteit in deze zaal en mag niet aangeraakt worden. Bedankt!

- This device measures the air quality in this location and should not be moved or touched. Thank you!

- Dieses Gerät misst die Luftqualität in diesem Raum und darf nicht bewegt werden. Vielen dank!

Universiteit Maastricht

We leggen graag even uit wat hiervan de bedoeling was. Onderzoekers van de universiteit in Maastricht hebben met onze toestemming sensoren geplaatst om de luchtkwaliteit te meten en de invloed daarvan op de partijen. Dr. Steffen Künn heeft de apparatuur geplaatst. Hij is een van de onderzoekers.

Vooraf geen ruchtbaarheid

De onderzoekers wilden er vooraf en tijdens het toernooi liever geen ruchtbaarheid aan geven. Voor het onderzoek vonden zij het beter als de aanwezigen het verhaal erachter niet zouden weten. Het zou anders nadelig kunnen zijn voor het onderzoek. Vandaar dus dat we pas nu, achteraf, deze uitleg doen.

Later volgt een nadere toelichting

Het exacte verhaal achter dit onderzoek, hoe hoe en waarom en wat men met de resultaten gaat doen, kunnen we op dit moment nog niet melden. Hiervoor ontbreekt meer informatie. Als we de onderzoekers uitgebreider hebben gesproken, volgt nog een nadere toelichting.


Limburgse
Schaakbond