Publicaties

2018

Sipke Ernst voert achttal winnaars bij Limburg Open aan (Schaaksite)

2017

Drei Grossmeister gewinnen das Limburg-Open (Schach Ticker)

2016

There Can Be Only One: Bachmann Wins 10th Limburg Open

Schaakrubriek Gert Ligtering 22 mei 2016

Schaakmagazine Juni 2016

2015

Toernooiverslag NOSBO

2014

Verslag De Limburger 10 juni 2014

Schaakrubriek Frank Clevers 18 juni 2014

Schaakrubriek Frank Clevers 25 juni 2014

2013

Verslag De Limburger 21 mei 2013

2012

Schaakrubriek Frank Clevers 23 mei 2012

Verslag De Limburger 29 mei 2012

Schaakrubriek Frank Clevers 30 mei 2012

2011

Schaakrubriek Frank Clevers 18 mei 2011

Schaakrubriek Frank Clevers 14 juni 2011

Schaakrubriek Frank Clevers 22 juni 2011

Schaakrubriek Frank Clevers 29 juni 2011

Schaakrubriek Frank Clevers 6 juli 2011

Schaakrubriek Frank Clevers 13 juli 2011

Schaakrubriek Frank Clevers 3 augustus 2011

Schaakrubriek Frank Clevers 10 augustus 2011

2010

Schaakrubriek Frank Clevers 12 mei 2010

Artikel in De Limburger en het Limburgs Dagblad d.d. 25 mei 2010

Schaakrubriek Frank Clevers 26 mei 2010

Schaakrubriek Frank Clevers 2 juni 2010

Schaakrubriek Frank Clevers 9 juni 2010

Schaakrubriek Frank Clevers 16 juni 2010

Schaakrubriek Frank Clevers 23 juni 2010

Schaakrubriek Frank Clevers 20 juni 2010

Schaakrubriek Frank Clevers 7 juli 2010

2009

Verslag Limburgs Dagblad

2008

Verslag Limburgs Dagblad

Schaakrubriek Frank Clevers 4 juni 2008

2007

Schaakrubriek Frank Clevers 13 juni 2007

Verslag Limburgs Dagblad

Voorbeschouwing in Schaakrubriek

Voorbeschouwing Schaakrubriek

1952

Brief van ENCI aan de LiSB uit 1952


Limburgse
Schaakbond