Prijzengeld

Hoofdprijzen

Plaats A  B  C1  C2 Veteranen
1. 2.500 500 300 300 100
2. 1.750 400 200 200 75
3. 1.500 300 150 150 50
4. 1.000 200 125 125
5. 500 150 100 100
6. 400 125 75 75
7. 300 100 50 50
8. 200
9. 100
Totaal 8.250 1.775 1.000 1.000 225

Extra prijzen

1e plaats Limburgs Kampioenschap 100 (*1)
2e plaats Limburgs Kampioenschap 75 (*1)
3e plaats Limburgs Kampioenschap 50 (*1)
Seniorenkampioen van Limburg 50 (*1,2)
Veteranenkampioen van Limburg 50 (*1)
Totaal 325

Alle bedragen zijn in euro’s en incl. btw.

Alle prijzengelden worden uitgekeerd door middel van overschrijving.

(*1) De prijzen voor het Limburgs Kampioenschap zijn alleen beschikbaar voor leden van de Limburgse Schaakbond (LiSB). Het hoogst eindigende LiSB-lid in de veteranengroep is Limburgs veteranenkampioen. De seniorenprijs is voor leden van de LiSB die geboren zijn vóór 1975 en die niet uitkomen in de veteranengroep.

(*2) Het prijzengeld voor de Limburgse seniorenkampioen wordt verdeeld over andere prijzen als er minder dan 6 deelnemers in de betreffende categorie zijn. De precieze verdeling wordt op de eerste toernooidag bekendgemaakt.

Bij gelijk eindigen op punten worden voor zover dit de plaatsprijzen betreft, de geldprijzen gedeeld (en gelden in zoverre dus niet de in het reglement opgenomen scheidingsregels). Bij gedeelde prijzen worden de uit te keren bedragen afgerond op hele euro’s. Prijzen lager dan €5,- worden niet uitgekeerd. Voor prijzen in natura worden de in het reglement opgenomen scheidingsregels gehanteerd.

Bovengenoemd prijzengeld wordt gegarandeerd bij minimaal 550 betalende deelnemers, daarna minder naar rato van het aantal inschrijvingen.