Reglement Limburgs Kampioenschap

Reglement op de persoonlijke kampioenschappen van de LiSB

Artikel 1 KAMPIOENSCHAP

 1. In elk seizoen wordt onder auspiciën van de LiSB een persoonlijk kampioenschap van de Limburgse Schaakbond gehouden in de volgende categorieën:
  1. Algemeen
  2. Senioren (leeftijd 50 jaar en ouder)
  3. Veteranen (leeftijd 60 jaar en ouder)
  4. Dames
 1. Het kampioenschap kan als zelfstandig kampioenschap worden georganiseerd, dan wel onderdeel vormen van een open toernooi.

Artikel 2 GERECHTIGD ZIJN TOT DEELNAME

 1. Spelers zijn enkel gerechtigd tot deelname aan het Persoonlijk Kampioenschap van de Limburgse Schaakbond, indien ze per de eerste van de maand voorafgaande aan de maand waarin het kampioenschap een aanvang neemt lid zijn van de Limburgse Schaakbond.
 2. In een nader reglement ten behoeve van de organisatie van een zelfstandig georganiseerd kampioenschap, kan van het bepaalde in het eerste lid worden afgeweken.

Artikel 3 BEPALING VAN KAMPIOEN

 1. De eindstand wordt bepaald door:
  1. Score
  2. Onderling resultaat
  3. Buchholz-score
  4. Sonnenborn-Berger score
  5. Loting
 1. Indien spelers die in aanmerking komen voor de toekenning van de dames-, senioren- en veteranenprijzen alsmede de toekenning van de dames-, senioren- en veteranentitel zowel in verschillende groepen deelnemen, wordt de toekenning van de titels in deze categorieën, in afwijking van het eerste lid, bepaald door:
  1. De Toernooi Prestatie Rating (TPR).
  2. Loting

3. In een nader reglement ten behoeve van de organisatie van een zelfstandig georganiseerd kampioenschap, kan van het bepaalde in het eerste lid worden afgeweken.

Artikel 4 WIJZIGING IN HET REGLEMENT

 1. Wijzigingen in dit reglement kunnen worden aangebracht bij besluit van de Algemene Vergadering met eenvoudige meerderheid van stemmen.
 2. Bevoegd tot het opstellen van een nader reglement als bedoeld in artikel 2 en 3 is het bestuur van de LiSB. Alvorens een dergelijk nader reglement wordt vastgesteld, wordt een ontwerp van dit reglement ter consultatie aan de aangesloten verenigingen toegezonden.
 3. Door de vaststelling vervalt het wedstrijdreglement persoonlijk kampioenschap van de Limburgse Schaakbond.

 Artikel 5 SLOTBEPALING

 1. Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement op de Persoonlijke Kampioenschappen van de Limburgse Schaakbond.
 2. Dit reglement treedt in werking op 12 september 2009.