Privacyverklaring

Privacyverklaring Limburg Open

Deze verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens

 • van deelnemers aan het Limburg Open Schaaktoernooi
 • van bezoekers van de website limburgopen.nl

5 februari 2024. Versie 1.4

Verwerkingsverantwoordelijke

Naam:               Stichting Limburg Chess Events

Adres:                Klimmenderstraat 116, 6343AE Klimmen

E-mail:               info@limburgopen.nl

KvK-nummer:   14100735

Doel van deelnemergegevens, identificatie

Het Limburg Open Schaaktoernooi biedt schakers gedurende het Pinksterweekend de gelegenheid om deel te nemen aan een competitie in 4 verschillende klassen (A, B, C en Veteranen). Deelnemers mogen opteren voor een bepaalde klasse, maar of zij daarin worden toegelaten wordt uiteindelijk bepaald aan de hand van hun rating, c.q. de officiële indicator (FIDE rating) van hun speelsterkte of de leeftijd (Veteranen).  Over klassen heen worden er klassementen bijgehouden voor jeugdspelers, vrouwelijke spelers, en leden van de Limburgse schaakbond (LiSB). De door deelnemers geleverde prestatie wordt na afloop van het toernooi gebruikt om de officiële indicator van hun speelsterkte bij te werken. Ook kan het verloop van partijen gepubliceerd worden.

Spelers mogen voorafgaand aan het toernooi vragen om vrijstelling van spelen in een bepaalde ronde. Onder voorwaarden kan zo’n vrijstelling verleend worden, en verwerkt worden in de planning, de paring in die ronde.  Over planningsbeslissingen (klasse-indeling, vrijstellingen, paringen) kan de organisatie per mail of per telefoon contact opnemen met de betreffende speler.

Tijdens het toernooi kunnen er in de toernooizaal foto’s genomen worden, die gepubliceerd kunnen worden op de website van het toernooi. Het toernooi huldigt elk jaar spelers die voor de 10e keer aan het toernooi deelnemen.

Verwerking van deelnemergegevens

Verzamelde gegevens

Van elke deelnemer worden met bovenvermeld doel de volgende persoonsgegevens opgeslagen:

 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortejaar
 • E-mailadres
 • Nationaliteit en woonland
 • FIDE ID code, FIDE federatiecode, FIDE rating en FIDE titel alsook nationale equivalenten hiervan
 • Lidmaatschap LiSB (Limburgse Schaakbond)
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • Lidmaatschap vereniging (optioneel)
 • Partijverloop (optioneel)
 • Geleverde prestatie in het toernooi
 • Foto’s in de toernooizaal (optioneel). Spelers die niet wensen dat er foto’s van hen worden gepubliceerd op de website of op de Facebookpagina van het toernooi, dienen dat kenbaar te maken bij de inschrijftafel aan de zaal. De organisatie zal vervolgens de maatregelen nemen die nodig zijn om aan die wens te voldoen.

Bewaartermijnen

Naam, FIDE ID code, FIDE federatiecode en FIDE rating, partijverloop en toernooiprestaties worden als historische gegevens zonder maximale bewaartermijn opgeslagen als onderdeel van uitslagen en (eind)standen van een toernooi.  Alle overige persoonsgegevens worden maximaal 2 jaar na afloop van het toernooi gewist.

Publicatie en doorgifte aan derden

Behoudens hieronder vermeld worden verzamelde gegevens niet gepubliceerd of doorgegeven aan derden.

Naam, FIDE ID code, FIDE federatiecode en FIDE rating worden in de vorm van uitslagen en (eind)standen

 • gepubliceerd op de website www.limburgopen.nl
 • doorgegeven aan (nieuws)media t.b.v. berichtgeving over het toernooi
 • doorgegeven aan de FIDE (Wereldschaakbond) alsook aan nationale schaakbonden t.b.v. ratingverwerking
 • tijdelijk opgenomen in een bestand van de gebruikte externe systemen (voor verwerking van aanmeldingen, en het toernooimanagement), waarbij met name voor het toernooimanagement (paring en verwerking resultaten) geldt dat uw naam zichtbaar zal zijn voor iedereen op het internet, ook zoekmachine bots.  Voor de specifieke privacy settings van de gebruikte systemen verwijzen we naar de betreffende sites.  
  Voor het Limburg Open toernooi 2024 maken we gebruik van  https://www.tickettailor.com, resp.  https://swiss-manager.at 

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan nationale schaakbonden t.b.v. de aanvraag van een FIDE ID code voor een deelnemer. Hiervoor kunnen van de deelnemer aanvullende gegevens worden gevraagd.

Verwerking van bezoekersgegevens www.limburgopen.nl

Verzamelde gegevens

Van elk bezoek aan de website worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • IP-adres van de bezoeker
 • Datum en tijd
 • URL van de opgeroepen pagina
 • Gebruikte web browser

Bewaartermijn

Deze gegevens worden na maximaal 60 dagen gewist.

Publicatie en doorgifte aan derden

Deze gegevens worden niet gepubliceerd of doorgegeven aan derden.

Gebruik van cookies

De website maakt geen gebruik van cookies.

Inzage en correctie

Personen die zich hebben aangemeld als deelnemer kunnen verzoeken om inzage en/of correctie van opgeslagen gegevens door middel van een schriftelijk verzoek (waaronder begrepen een verzoek per e-mail) aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Personen die zich hebben afgemeld als deelnemer of aan wie deelname aan het toernooi is geweigerd, kunnen verzoeken dat hun gegevens worden gewist door middel van een schriftelijk verzoek (waaronder begrepen een verzoek per e-mail) aan de verwerkingsverantwoordelijke.